Events

Tot nu toe zijn er vier regionale bijeenkomsten gehouden:

Amsterdam – 15 november 2016
Lees een impressie op de SURF-website

Zwolle – 19 december 2016

Eindhoven – 20 maart 2017

Utrecht – 18 april 2017
Lees een impressie op de SURF-website

 

*** Eerstvolgende bijeenkomst: 30 november 2017 ***

 

Kromhoutkazerne

Herculesweg 1

3584 AB UTRECHT

 

Smart Cycling Futures (SCF) wil in het jaar 2017-2018 twee landelijke bijeenkomsten organiseren voor alle deelnemers aan het consortium. Het doel van de bijeenkomsten is om gezamenlijke kennisuitwisseling te stimuleren tussen de regio’s en tussen onderzoekers en praktijk. Denk daarbij aan het delen van ervaringen over het ontwikkelen van living labs in de vier regio’s of het op elkaar afstemmen van onderzoeksvragen en beleidsuitdagingen.

De eerste bijeenkomst op 30 november 2017 wordt samen met de Fietscommunity (FC) and de TourdeForce (TdeF) georganiseerd. Dit biedt de mogelijkheid om de living lab-ervaringen, beleidsontwikkelingen en de onderzoeken te delen met de fietswereld en wederzijdse interactie te organiseren, zoals beoogd in het onderzoeksvoorstel SCF.

De bijeenkomst krijgt de vorm van een dagprogramma met een ochtenddeel alleen voor SCF-partners en een open middagdeel met SCF-partners en iedereen in de Fietscommunity en andere geïnteresseerden. Onderzoekers maken tevens een posterpresentatie van hun onderzoek, waar iedereen in de middagpauze langs kan lopen en meer info kan krijgen.

Note bene: het ochtenddeel is op uitnodiging – het middagdeel gaat via aanmelding op de website van het Fietsberaad.

 

Ochtenddeel (voor consortium SCF en enkele gasten)

09.30-09.45 Opening en opzet van de ochtend (Rob/Jacco)

09.45-10.30 Pitches van 6 SCF onderzoekers aan de hand van posters

10.30-11.00 Living labs: wat zijn ze en hoe kunnen we ze monitoren (Pieter, Anna, Rob)

11.00-11.20 Pauze / ruimte klaarmaken voor ‘fishbowl’ discussie

11.20-12.15 Fishbowl over het organiseren van de Living Labs in de vier regio’s

12.15-12.30 Afsluiting en feedback

12.30-13.30 Lunch en uitwisseling onder elkaar en met bezoekers middagdeel

13.30-14.00 Vanaf half twee staan de onderzoekers bij hun posterpresentaties (zes SCF-onderzoekers en drie Cycling cities-onderzoekers)

 

Middagdeel (openbaar, gezamenlijk met de Fietscommunity en Tour de Force)

12:30-13:30 Inloop, met lunch

13:30-14:00 10 posterpresentaties van jonge onderzoekers

14:00-14:45 Lot van Hooijdonk (Wethouder Utrecht) – Fietsbeleid van de toekomst en het belang van fietsonderzoek voor de Nederlandse praktijk

14:45-15.00 Pauze met koffie en thee

15:00-15:45 Drie fietsonderzoekers aan het woord

  • Over deelfietsen en strooifietsen
  • Over fiets en OV
  • Over fietsonderzoek TU Delft

15:45-16:15 Rick Lindeman (Rijkswaterstaat, wegkapitein kennis Tour de Force) gaat het gesprek aan met mensen van de praktijk, welke kennis mist er, waar is behoefte aan?

16:15-16:45 Discussie, o.a. over de betekenis voor de activiteiten van de Fietscommunity (Jan Klinkenberg en Rob van der Bijl)

16:45-18:00 Afsluiting en borrel

Meer informatie bij Suzanne Bleijenberg en op de website van de Fietscommunity.

Aanmelding via de website van het Fietsberaad.