Events

Tot nu toe zijn er vijf regionale SCF-bijeenkomsten gehouden

Amsterdam – 15 november 2016
Lees een impressie op de SURF-website

Zwolle – 19 december 2016

Eindhoven – 20 maart 2017

Utrecht – 18 april 2017
Lees een impressie op de SURF-website

Utrecht – 30 november 2017
Lees de totale impressie met de posters van de onderzoekers erbij

 

Overige relevante bijeenkomsten

Op 14 februari 2018 deed Smart Cycling Futures mee aan het SURF-seminar in Utrecht. Hier gaf Rob Raven een algemene stand van zaken over SCF en bracht Anna Nikolaeva een aantal dilemma’s naar voren over onderzoek doen in living labs tijdens de uitwisseling in kleine groepen. Lees een impressie op de SURF-website.

Op 23 februari 2018 was er een interessant seminar in het kader van de serie ‘Cities and Mobilities’. Deze keer was het thema ‘Mobility, Cycling and Equity’. Gast was Rachel Aldred en ook enkele SCF-onderzoekers hielden er presentaties. Lees een impressie via de blog op Cities and Mobilities.

Op 6 april 2018 deed Smart Cycling Futures mee aan de masterclass Mobiliteit in het kader van de ontwerpstudie De Stad van de Toekomst. Hugo van der Steenhoven lichtte het project toe in deze goed bezochte bijeenkomt bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lees een impressie op de SURF-website.