Contactpersonen

Gemeente Zwolle: Syb Tjepkema

Provincie Overijssel: Ronald van Witzenburg

Gemeente Utrecht: Frans Jan van Rossem , Annelies den Braber

Provincie Utrecht: Gwen Boon, Herbert Tiemens

Gemeente Eindhoven:  Jan Willem Hommes , Bas Braakman

Provincie Brabant: Nathan Hooghof

Amsterdam: Iris van der Horst

Stadsregio Amsterdam : Martijn Sargentini