Living lab Eindhoven

In Eindhoven ligt de focus op snelfietsroutes, maar ook op slowfietsroutes en fietstraten. Ondanks diverse gesprekken tussen onderzoekers en praktijkpartners gaan de ontwikkelingen langzaam. Een belangrijke verklaring hiervoor is de beperkte capaciteit voor fietsbeleid binnen de gemeente en provincie en de historie van de stad: van oudsher is Eindhoven veel meer een autostad en minder een fietsstad dan de overige regio’s in Smart Cycling Futures. Dergelijke historisch-regionale pad-afhankelijkheden vormen een belangrijk gegeven in de ontwikkelingen van de living labs.

Toch is Eindhoven gestart met een living Lab-aanpak waarbij de beide betrokken SCF-onderzoekers een belangrijke rol spelen. Matthew Bruno maakt een historische beleidsanalyse vanuit gebruikersperspectief van de conceptualisering van fietssnelwegen en alle daarbij behorende afgeleide concepten, zoals de feeders van de fietssnelwegen en de aansluitingen op de binnenstedelijke fietsnetwerken. Het dedicated fietsnetwerk in het Brabantse dus. George Liu gaat fietsgebruikersonderzoek doen met een focus op ‘experientiality’ van de dedicated fietssnelwegen en feeders om meer greep te krijgen op de officiële beleidsdoelstellingen en toetsingscriteria voor fietssnelweg ontwerp als ‘attractiviteit’ en ‘good design’. Gemeente en provincie maken deze onderzoeken mogelijk.