Interviews

Smart Cycling Futures gaat over de vraag hoe fietsinnovaties kunnen bijdragen aan een duurzame en gezonde stad. Hoe kijken bij SCF betrokken fietsinnovatoren zelf aan tegen de innovatie waar ze onderdeel van uitmaken? Wat kan SCF van hen leren? Welke kennis ontbreekt en wat is de rol van SCF hierbij, in hun ogen? Een serie gesprekken van Hugo van der Steenhoven met fietsinnovatoren, opgetekend door Ymkje de Boer.

In september 2018 spraken we met Janine Hogendoorn van het succesvolle concept Ring-Ring. Ring-Ring is een dienst – toegankelijk gemaakt via een app – die het gebruik van de fiets stimuleert door aan fietskilometers voordelen te koppelen voor de fietser. Vier partijen werken hiervoor samen: ondernemers, werkgevers, steden en (zorg)verzekeraars.

Lees verder…

In oktober 2018 spraken we met Jan-Paul de Beer van Springlab. Hij ontwikkelde Flo: een zuil met een beeldscherm vlak voor verkeerslichten die de snelheid van fietsers meet en hen dan ter plekke adviseert om sneller of langzamer te fietsen om zo groen licht te halen. Inmiddels is De Beer bezig met een andere mooie innovatie: bewegend leren – eerst voor peuters en straks voor het hele onderwijs.

Lees verder…

In januari 2019 spraken we met Steven Uitentuis van Swapfiets. Hij bedacht met drie studiegenoten dat het toch anders moest kunnen met al die studentenbarrels. Ze bedachten een fietsabonnement en zijn nu de grootste fietseigenaar van Nederland.

Lees verder…