Living Lab Zwolle

In Zwolle ontwikkelt het Living Lab zich rondom een nieuwe snelfietsverbinding tussen Dalfsen en Zwolle. Het Living Lab is inmiddels van start gegaan. De focus ligt bij het vroegtijdig en slimmer betrekken van toekomstige gebruikers bij het traject van het Living Lab, alsmede het opnemen het gebruik maken van slimme interventies langs de route. Een laatste ontwikkeling is dat de wens er is (met name bij de Gemeente Zwolle) om de ontwikkeling van deze route nadrukkelijk ook de werkegeversaanpak terugkomt (als het gaat om stimulering fietsgebruik). We zijn nu dan ook in gesprek met het programma Slim en Duurzaam (het vroegere Beter Benutten), om dat in te zetten voor Dalfsen-Zwolle.. Het onderzoeksteam van Windesheim is nauw betrokken bij het ontwikkelen van de route en de interventies en het monitoren van deze nieuwe manier van werken.

Een tweede Living lab in Zwolle is Eind 2018 is van start gegaan: ‘Fietsen geeft vrijheid’. Het betreft een proef waarbij door betrokken partijen wordt uitgeprobeerd hoe fietsgebruik kan helpen om een aantal doelen te bevorderen onder bepaalde groepen. Het gaat om het verbeteren van gezondheid en participatie te verbeteren bij kinderen, het activeren van mensen met overgewicht en het vergroten van mobiliteit bij migrantenvrouwen en vluchtelingen. Hiertoe worden fietslessen voor volwassen gen kinderen van de scholen in de buurt georganiseerd en wordt een werkplaats in samenwerking met de ANWB geopend. Mensen die fietslessen volgen, mogen aan het einde hiervan de gebruikte houden (of een andere krijgen), zonder bijbetaling. In de fietswerkplaats repareren deelnemers fietsen als onderdeel van een activerings- of participatietraject. De fietsen hiervoor komen via de AFAC en worden ook kosteloos beschikbaar gesteld aan de deelnemers van het project. Om mobiel te blijven en kosten later te voorkomen, stellen wij voor dat de deelnemer ook een fietsreparatietraining krijgt (licht, banden, ketting e.d). Binnen dock24 worden mensen aangezetten tot actieve stappen in het sociaal en maatschappelijk participeren. Daartoe behoren ook een aantal mensen van de doelgroep uit het Stimuleringsplan Fietspreventie. Met Deltion, die één van de vier rijwielherstelopleidingen in Nederland heeft, wordt gesproken over verschillende vormen van samenwerking. De betrokken partijen zijn de GGD in Zwolle, gemeente Zwolle, Travers Welzijn, Hogeschool Windesheim en Tour de Force. Inmiddels hebben ook twee studenten van Windesheim in het kader van hun afstuderen een onderzoek binnen het Living lab uitgevoerd door het maken van een voorlopig monitoringsplan.