Publicaties

Op de NWO-website staat een pagina over Smart Cycling Futures met de formeel door SCF bij NWO opgegeven publicaties. Die pagina overlapt deels met het onderstaande overzicht. Niet alles in onderstaand overzicht komt voort uit het SCF-onderzoek; wel gaat het altijd om onderzoekers die aan SCF verbonden zijn. De meest recente publicaties en optredens staan bovenaan. We maken een onderscheid in wetenschappelijke publicaties en Populaire publicaties & media-optredens.

NIEUW: Smart Cycling Futures Capita Selecta onder redactie van Friso de Vor en Marcus Popkema is aangeboden aan het bestuur van de gemeente Dalfsen op 16 september 2021.

* Wetenschappelijke publicaties

November 2020
In Transportation Research Interdisciplinary Perspectives verscheen ‘Researching cycling innovations: The contested nature of understanding and shaping smart cycling futures‘ door Marco te Brömmelstroet, Anna Nikolaeva, Samuel Nello-Deakin, Arnoud van Waes, Jacco Farla, Marcus Popkema, Pieter van Wesemael, George Liu, Rob Raven, Friso de Vor en Matthew Bruno.

Oktober 2020
Vier lessen uit SURF-project Smart Cycling Futures‘, een bijdrage aan het Nationaal Verkeerskunde Congres op 29 oktober 2020.  (Auteurs: Marcus Popkema en Friso de Vor, m.m.v. Marco te Brömmelstroet, Matthew Brunc, Jacco Farla, George Liu, Samuel Nello-Deakin, Anna Nikolaeva, Arnoud van Waes en Pieter van Wesemael)

September 2020
In Transportation Research Interdisciplinary Perspectives verscheen ‘The challenge of the bicycle street: Applying collaborative governance processes while protecting user centered innovations‘ door Matthew Bruno.

Juli 2020
In Environmental Innovation and Societal Transitions verscheen ‘Why do companies’ institutional strategies differ across cities? A cross-case analysis of bike sharing in Shanghai & Amsterdam‘ door Arnoud van Waes, Jacco Farla en Rob Raven.

Juni 2020
In het Journal of Transportgeography Urban verscheen ‘Towards a maintenance-based approach to mode shift: Comparing two cases of Dutch cycling policy using social practice theory‘ door Matthew Bruno en Anna Nikolaeva.

Januari 2020
In het journal Urban Geography verscheen ‘The human infrastructure of a cycling city: Amsterdam through the eyes of international newcomers‘ door Anna Nikolaeva en Samule Nello Deakin

December 2019
In het journal Mobiliteis verscheen ‘Exploring velotopian urban imaginaries: Where Le Corbusier meets Constant?‘ door Anna Nikolaeva en Samule Nello Deakin

November 2019
Op het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk van 21 en 22 november 2019 te Leuven, presenteerde SCF twee papers:

September 2019
Anna Nikolaeva schreef een kortere blog over het in juli gepubliceerde artikel.

Juli 2019
Anna Nikoaleva, Marco te Brömmelstroet, Rob Raven en James Ranson schreven een overzichtsartikel over Smart Cycling Futures in Journal of Transport Geography onder de titel ‘Smart cycling futures: Charting a new terrain and moving towards a research agenda‘.

Juni 2019
George Liu, Marco te Brömmelstroet, Sukanya Krishnamurthy en Pieter van Wesemael publiceerden ‘Practitioners’ perspective on user experience and design of cycle highways‘ in
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. Hierin betogen zij dat fietssnelwegen voornamelijk gebouwd zijn als functionele verbindingen die files moeten helpen oplossen. Financieringsregelingen ervoor stellen minimale functionele eisen, maar beleidsmakers zien de meerwaarde van het verbeteren van de fietservaring van gebruikers. Het ontwerp van fietssnelwegen moet tegemoetkomen aan de behoeften van fietsers, die anders zijn dan die van automobilisten en voetgangers. En tot slot: het ontwerp van fietssnelwegen is flexibel en kan worden aangepast afhankelijk van de omgevingscontext en ruimtelijke beperkingen die daar zijn.

Februari 2019
Anna Nikolaeva publiceerde ‘Commoning mobility: Towards a new politics of mobility transitions’ in
Transactions of the Institute of British Geographers. Het gaat over het herdefiniëren van mobiliteit als alleen een vorm van individuele vrijheid naar ook een collectief goed.

November 2018
Samuel Nello-Deakin publiceerde ‘Is there such a thing as a ‘fair’ distribution of road space?’ in Journal of Urban Design. Het antwoord op de vraag is problematisch. De verdeling van het wegenoppervlak in Amsterdam is gemeten met behulp van GIS-cartografie en wordt besproken aan de hand van verschillende vervoersgerelateerde indicatoren.

Oktober 2018
Marcus Popkema, Hugo Kampen en Friso de Vor schreven de paper ‘Lessen uit een living lab: de ontwikkeling van de regionale fietsroute Dalfsen-Zwolle‘ en hebben dit ingediend bij het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk. Ze presenteerden op 23 november hun bevindingen.

September 2018
Arnoud van Waes publiceerde samen met Jacco Farla, Koen Frenken, Jeroen de Jong en Rob Raven ‘Business model innovation and socio-technical transitions. A new prospective framework with an application to bike sharing‘ in the Journal of Cleaner Production. In dit artikel ontwikkelen ze een nieuw prospectief kader voor transities, dat draait om het samenspel tussen bedrijfsmodellen en socio-technische contexten.

Augustus 2018
Marco te Brömmelstroet en Samuel Nello-Deaking publiceerden samen met twee collega’s ‘Towards a pattern language for cycling environments: merging variables and narratives‘ in the Journal Applied Mobilities. Hierin stellen zij voor om een ‘pattern language’ met bijbehorende methodologie te ontwikkelen voor stedelijke fietsomgevingen: ‘Embodied Making’.

Juli 2018
George Liu publiceerde samen met Sukanya Krishnamurthy en Pieter van Wesemael het artikel ‘Conceptualizing cycling experience in urban design research: a systematic literature review‘ in de Journal Applied Mobilities over zijn SCF-onderzoeksproject rond het fietsersperspectief in stedenbouw. Het betreft een systematische review van twintig publicaties uit verschillende disciplines rond wandel- en fietservaringen.

September 2017
Anna Nikolaeva leverde de bijdrage ‘Commoning Mobility’ aan de RC21 Conference (International Sociological Association Research Committee 21 on Urban and Regional Development) in Leeds

Juli 2017
SCF-onderzoeker Samuel Nello-Deakin schreef een scherpe en uitdagende review van het boek ‘Velotopia’ in het toonaangevende journal Transport Geography

Juni 2017
Marco te Brömmelstroet, Anna Nikolaeva en Rob Raven leverden de bijdrage ‘Smart cycling futures: Charting the new terrain’ aan de Velocity in Nijmegen

Maart 2017
Marco te Brömmelstroet en Anna Nikolaeva schreven samen met Meredith Glaser, Morten Skou Nicolaisen en Carmen Chan de paper ‘Travelling together alone and alone together: mobility and potential exposure to diversity‘ in Applied Mobilities (Volume 2, 2017 – issue 1)

November 2016
Marco te Brömmelstroet schreef samen met Lee Feldman What’s up with Amy: De radicale betekenis van een ontmoeting, Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 23-24 november, Zwolle

 

* Populaire publicaties & media-optredens

Juni 2021
De onderzoekers van Hogeschool Windesheim hebben de Handreiking Fietsstimulering uitgebracht.

Oktober 2020

Het living lab ‘Fietsen geeft vrijheid!’ over fietslessen heeft een factsheet en een eindrapport opgeleverd.

Juni 2020

April 2020
Marco te Brömmelstroet vertelde in Verkeerskunde (‘Het recht van de snelste, hoe ons verkeer steeds asocialer werd‘) over een nieuwe manier van kijken naar verkeer en mobiliteit – mede naar aanleiding van het boek dat hij in samenwerking met Thalia Verkade in mei 2020 uitbrengt.

Maart 2020

 • De tweede SCF-brochure met handige inzichten is verschenen, met als thema fietsinfrastructuur (fietsstraten en snelfietsroutes).
 • Het FD heeft Arnoud van Waes geïnterviewd over Swap Fiets.

December 2019

September 2019

Augustus 2019
De website Innovation Origins publiceerde een interview met SCF-onderzoeker George Liu over zijn onderzoek naar fietsbeleving: ‘Fietspaden genoeg, maar hoe fiets jij het liefst?

Juli 2019

Juni 2019
De UvA interviewde Anna Nikolaeva over haar SCF-onderzoek en het onderwerp ‘Mobility as a commons‘.

Oktober 2018
De Amsterdamse UIT-krant interviewde Arnoud van Waes over deelfietsen

November 2017

 • VerDuS/SURF interviewde het duo Rob Raven en Hugo van der Steenhoven over de stand van zaken rond Smart Cycling Futures – herfst 2017 : ‘Slimmer fietsen als vliegwiel voor de stad’
 • Sharing Cities Alliance publiceerde een interview met Arnoud van Waes over deelfietsen
 • Documentaire Why we cycle, een film van Gertjan Hulster, Arne Gielen, Marco te Brömmelstroet en Jeroen Dirks; bekijk de trailer op Vimeo

Oktober 2017

 • Waarom is Nederland een echt fietsland? Die vraag beantwoordde Marco te Brömmelstroet op de Quest-website
 • Marco te Brömmelstroet e.a. publiceerden onderzoek naar gepercipieerde reistijd door fietsers. Paper en het artikel op de website van Verkeerskunde
 • De Fietsersbond besteedde aandacht aan deelfietsen met onder meer Arnoud van Waes

September 2017

 • SCF-procesmanager Hugo van der Steenhoven werd geïnterviewd over samenwerking tussen onderzoek en praktijk in wetenschappelijke projecten op de VerDuS-website
 • Op 19 september deed onderzoeker Arnoud van Waes mee aan een avond over deelfietsen in Pakhuis de Zwijger
 • ‘Gaan deelfietsen de weerstand overwinnen?’, artikel in NRC met Arnoud van Waes
 • BNR-nieuwsradio besteedde ook aandacht aan de deelfiets met Arnoud van Waes

Augustus 2017

 • Arnoud van Waes en Marco te Brömmelstroet werden geïnterviewd door Het Parool over deelfietsen; daarover is ook in andere media bericht (RTV Utrecht, BNR Nieuwsradio)
 • Nog meer achtergronden over deelfietsen in de NRC
 • De NOS vroeg zich af of een gedragscode voor fietsers zou helpen; Marco te Brömmelstroet werd er ook over geraadpleegd
 • Het FD besteedde aandacht aan hoe ons vervoer er in de toekomst uitziet; Marco te Brömmelstroet was een van de geïnterviewden

Juli 2017
Arnoud van Waes publiceerde een opiniestuk in de NRC over het ruimte geven aan deelfietssystemen en verscheen rond dit onderwerp in een uitzending van Nieuwsuur

Juni 2017

 • Verkeerskunde vatte de paper van Marco te Brömmelstroet en Anna Nikolaeva uit maart 2017 (Applied Mobilities) handzaam samen (‘Van A naar B, naar onderweg’)
 • Verschillende SCF-onderzoekers werden geciteerd in het NRC, ‘Onze fietscultuur is niet zo eenvoudig te exporteren
 • Folia constateerde dat het UvA-fietsonderzoek tot de 5% meest gedeelde artikelen op sociale media behoort
 • De Correspondent publiceerde een reeks aan fietsartikelen, o.a. over de Fietsprofessor; en dat artikel werd ook in Denemarken gepubliceerd
 • Ook de Nieuwe Revue besteedde aandacht aan de Fietsprofessor 

Mei 2017
Marco te Brömmelstroet werd geïnterviewd door BNR Bouwmeesters (‘Gedrag als leidraad bij ontwerp fietspad’) – terug te lezen op de website van Bouwend Nederland

Maart 2017
Stand van zaken voorjaar 2017, voortgangsartikel op de SURF-website

Februari 2017
Artikel in Verkeerskunde (‘Wetenschapsnotities‘) over het project SCF

Januari 2017
Marco te Brömmelstroet in Het Parool over verschillende soorten fietsers (‘Met hun fietsen tonen hogeropgeleiden hoe goed ze het hebben’)

November 2016
Marco te Brömmelstroet in het AD over proeven doen met het afnpouwen van verkeersregels (‘Sta fietsen door rood gewoon toe’); begin december besteedde ook Folia aandacht aan dit onderwerp (‘Fietser, negeer vaker de stoplichten in Amsterdam’)

Juni 2016
Marco te Brömmelstroet in Het Parool over fietsgedrag in de drukke stad Amsterdam (‘Als er gevaar dreigt, wordt een fietser gehoorzaam’)

April 2016
Interview met Syb Tjepkema op de SURF-website over wat hij als partner vanuit de gemeente Zwolle van SCF verwacht