Living Lab Dalfsen – Zwolle

Smart Cycling Futures: terugblik en vooruitblik werksessie Living Lab Dalfsen-Zwolle | Dijkmoment Zwolle | 22-1-2018

Op maandag 22 januari waren we bij elkaar voor de officieuze start van het Living Lab Dalfsen – Zwolle (werktitel). Het was een inspirerende en vruchtbare bijeenkomst waarin we gezamenlijk de eerste stappen hebben gezet om een kwalitatief hoogwaardige snelle fietsroute te realiseren tussen Dalfsen en Zwolle. De gezamenlijkheid uitte zich in het veelkleurige palet van aanwezige belanghebbenden. Vertegenwoordigers van de betrokken provinciale en lokale overheden waren vertegenwoordigd, evenals een vertegenwoordiger van Beter Benutten, als verbinder naar het bedrijfsleven, en onderzoekers van Windesheim. Om het helemaal compleet te maken waren er twee (potentiele) gebruikers van de fietsroute aangeschoven om vanuit hun perspectief een bijdrage te leveren. En dit allemaal op een mooie en toepasselijke locatie; restaurant Dijkmoment dat praktisch is gelegen op de grens tussen Dalfsen en Zwolle. Met daarbij aan de ene kant de schilderachtige Vecht en aan de andere kant de nieuw te realiseren fietsroute.

 

Samen bouwen, samen leren

Onder de bezielende leiding van moderator Claudia Tempels gingen we, in letterlijke zin, actief van start met het verkennen van de heersende beelden ten aanzien van de toekomstige snelle fietsroute. Wel het geluid van loeiende koeien maar geen autogeraas, zonder oponthoud veilig door kunnen fietsen, herkenbaar en stimulerend en wacht-/schuilruimtes met een koffieapparaat. Zo maar enkele beelden die men heeft bij de fietsroute tussen Dalfsen en Zwolle in 2025. Voldoende aanknopingspunten om met elkaar toe te werken naar een mooie fietsroute.

Nadat de hersenen en benen los waren gemaakt, zijn we met elkaar gaan inventariseren wat een ieder te bieden heeft om te bouwen aan de aantrekkelijke fietsroute tussen Dalfsen en Zwolle; een fietsroute die van dusdanige kwaliteit is dat het bijdraagt aan de verbetering van het fietsklimaat en mede daardoor een volwaardig alternatief wordt geboden voor de auto. Het Living Lab stelt ons in staat om samen te werken aan en te leren van deze complexe opgave. Al snel werd duidelijk dat er samengevat drie punten zijn die in eerste instantie om extra aandacht en om gezamenlijke actie vragen:

  1. Wat is er nodig om tot een (voorlopig) ontwerp van de fietsroute te komen?
  2. Wat zijn de ambities (en scope) van het Living Lab, waarmee het eenduidige ‘verhaal’ van de fietsroute verteld kan worden?
  3. Hoe richten we het proces in en hoe houden we elkaar hierover op de hoogte?

Hoe nu verder?

Ter afsluiting zijn we begonnen met het vervaardigen van een tijdslijn met daarin de acties die we gaan ondernemen in de periode tot en met september 2020, het moment dat het Smart Cycling Futures project formeel eindigt. Vanwege de beperkte resterende tijd hebben we de tijdslijn slechts kunnen vullen tot aan de zomer van 2018. Wat overigens direct aanleiding geeft voor een vervolgsessie om de tijdslijn volledig te vullen. Voor op de korte termijn zal de aandacht zich verder vooral concentreren op het maken van het gezamenlijke ‘verhaal’ dat we willen gaan vertellen; over wat onze ambities zijn en waarom deze snelle fietsroute ertoe doet.

 

De eerste stappen zijn gezet. Inmiddels zijn de eerste relevante documenten uitgewisseld en volgt er snel een vervolgbijeenkomst waarin we gaan werken aan het verhaal van het Living Lab. Wordt dus vervolgd!