Onderzoek naar free-floating deelfietsen

De Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht hebben onlangs een onderzoek gedaan naar de gebruikers van deelfietsen. Hierbij is gekeken naar de free-floating deelfietsaanbieder FlickBike.

Alle gebruikers van deelfietsaanbieder FlickBike (die in de zomer van 2017 in Amsterdam deelfietsen heeft geïntroduceerd) zijn uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. FlickBike was operationeel van 3 juli tot 22 oktober 2017 met 1000 fietsen en 6282 geregistreerde gebruikers. 476 gebruikers hebben de vragenlijst ingevuld. In die periode waren er naast FlickBike verschillende deelfietsaanbieders actief in Amsterdam: Donkey Republic, Obike, Urbee, Dropbyke en HelloBike.

Dit heeft inzichten verschaft in de voorkeuren en meningen over deelfietsen in het algemeen en naar de gebruikservaringen met FlickBike in het bijzonder. De resultaten van deze studie bieden nieuwe inzichten in de gebruikerskenmerken van deelfietsers en geven handvaten voor het verbeteren van toekomstige deelfiets-oplossingen en het ontwikkelen van beleid.

Het beeld dat naar voren komt is dat FlickBike gebruikt werd onder jonge, hoogopgeleide, werkende mannen, met name wonend in Amsterdam. Het model voorziet in een behoefte: de deelfiets was onder meer een oplossing voor gebruikers omdat OV-haltes te ver weg zijn. Daarnaast waardeerden gebruikers het parkeergemak en de beschikbaarheid van de fiets. De deelfiets werd grotendeels voor privé gebruik en blijkt vooral een alternatief te zijn voor OV en te voet.

Lees een samenvatting van de belangrijkste resultaten in de vorm van een presentatie die op donderdag 1 februari j.l. is gegeven in Utrecht op een bijeenkomst van de Kopgroep Gemeentelijk Deelfietsenbeleid CROW-Fietsberaad (Deelfiets_survey_CROW_1feb18).