Smart Cycling Futures (SCF)

In Smart Cycling Futures (SCF, 2016-najaar 2020) werd onderzoek verricht naar de kansen die fietsinnovatie kan bieden aan de verbetering van steden en regio’s. Centraal in SCF stonden de living labs die in de deelnemende Nederlandse steden en regio’s georganiseerd werden. In living labs gingen wetenschappers en experts uit de praktijk aan de slag om sociale en technische vindingen uit te proberen en te evalueren.

In september hebben de onderzoekers van Smart Cycling Futures het boekje Smart Cycling Futures Capita Selecta uitgebracht.

In juni 2021 brachten de onderzoekers van de Hogeschool Windesheim de handreiking Fietsstimulering uit (PDF).

In oktober 2020 brachten onderzoekers Marcus Popkema en Friso de Vor (beiden van de Hogeschool Windesheim) een video uit waarin ze uitkomsten van de living labs op en rijtje zetten.

Tijdens de slotconferentie op 26 oktober 2020 reflecteerden onder meer onderzoekers Marco te Brömmelstroet (UvA) en Frauke Behrendt (TUE) op Smart Cycling Futures 2.0.

In Smart Cycling Futures draaide alles om slimme fietssystemen. Volgens Rob Raven van de Universiteit Utrecht (projectleider van SCF) miste fietsen in het recente verleden structurele aandacht. Met het SURF-onderzoek wilde het consortium leren over en stimuleren van de transitie naar een slimmer fietssysteem – met als doel de leefbaarheid en veerkracht van stedelijke regio’s te vergroten. Onder meer Brabantstad, Stadsregio Amsterdam, Zwolle/Overijssel en Utrecht zijn ‘partner in crime’.

SCF maakte deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Smart Urban Regions of the Future’ (SURF). Dit is hét kennisprogramma van de departementen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s. De initiatiefnemers brengen 16,5 miljoen euro samen voor onderzoek en kennisoverdracht in de periode 2015-2020. In SURF werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. In 2016 gingen de eerste SURF-projecten van start: vijf grote nationale projecten waaronder SCF. Kijk voor meer informatie hierover op www.verdus.nl

SCF werkte samen met andere fietsonderzoekers en -professionals in de Fietscommunity 2.0. lees meer over deze community op de SURF-website en de website van de Fietscommunity zelf.