Fietssymposium Regio Zwolle

Uitnodiging: Fietssymposium Regio Zwolle
Donderdag 16 september 2021, 11.30 -16.00 uur, hogeschool Windesheim Zwolle
Na de start van het onderzoeksproject Smart Cycling Futures (SCF) in 2016 is het nu tijd voor de afronding met het Zwolse regionale fietssymposium. We nodigen u van harte uit om hier bij te zijn.In Nederland – en in de Regio Zwolle in het bijzonder – zijn de afgelopen jaren de werking van diverse fietsinnovaties in de praktijk getest in zogenoemde living labs. Een bloemlezing van de opbrengsten hiervan presenteren we in een Capita Selecta SCF. Lucas Harms, directeur van de Dutch Cycling Embassy, deelt zijn reflecties op het onderzoek en de waarde van kennis voor de praktijk.
De opbrengst van de experimenteren met fietsinnovaties wordt verkend aan de hand van de geleerde lessen in twee regionale living labs. Wat hebben we bereikt en hoe kunnen we hiermee verder?
In een paneldiscussie met regionale fietsexperts werpen we een blik op de fietstoekomst.
En zoals het een offline bijeenkomst betaamt, is er een afsluitende borrel.

Programma

11.30 Inloop, inclusief lunch
12.30 Opening
12.40 Opbrengsten onderzoek Smart Cycling Futures
>  Belangrijkste lessen in een notendop
>  Onderzoek & Fietsbeleid, reflectie door Lucas Harms, Dutch Cycling Embassy
>  Overhandiging Capita Selecta
13.45 Pauze
14.15 Lessen uit regionale living labs
>  Snelfietsroute Dalfsen-Zwolle, fietsstimulering rondom regionale fietsroutes
>  Fietsen geeft Vrijheid, fietslessen aan nieuwe Zwollenaren in de wijk Holtenbroek
14.45 Paneldiscussie
>  Blik op de toekomst van fietsen in Zwolle en Overijssel
15.30 Napraten met borrel

Enthousiast geworden? Noteer 16 september in uw agenda en meld u zo snel mogelijk aan via de link.  Uiteraard wordt er rekening gehouden met de dan geldende coronamaatregelen.
We heten u van harte welkom!

Klik hier voor de aanmelding!

 

Fietscommunity / SCF-consortiumbijeenkomst

Gaat de fiets de stad redden?

Smart Cycling Futures (SCF), de Fietscommunity en de Tour de Force organiseren een ochtendbijeenkomst waarin stil wordt gestaan bij de vraag of en hoe de fiets de stad gaat redden, – of op zijn minst hieraan een bijdrage gaat leveren. Spreker is onder meer Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Hij deelt zijn visie op de ruimtelijke inrichting van stad en regio, met hierin speciale aandacht voor de positie van de fiets.

De grote en middelgrote steden gaan de komende jaren flink uitbreiden. Er zullen vele duizenden woningen bijgebouwd worden, hoofdzakelijk binnen bestaand stedelijk gebied. De extra uitdaging die zich hierbij aandient is: hoe kunnen deze steden bereikbaar en mobiel blijven op een duurzame manier? Om dit te realiseren zien we een belangrijke rol weggelegd voor de fiets. Op donderdag 14 maart 2019 organiseren we een ochtendbijeenkomst waarin stil wordt gestaan bij de vraag of en hoe de fiets de stad gaat redden, – of op zijn minst hieraan een bijdrage gaat leveren. Na de visie van Daan Zandbelt staat de concrete verbinding met de praktijk in vier steden – Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Zwolle – centraal. Gesproken wordt over hun toekomstige opgaven en over de manier waarop zij de fiets (willen) aanwenden om hun stedelijke (duurzaamheids)ambities te bereiken en hoe fietsinnovaties daarbij kunnen helpen.

We nodigen u dan ook van harte uit om 14 maart a.s. deel te nemen. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht.

In de middag gaat de bijeenkomst nog verder voor alle stakeholders van Smart Cycling Futures.

Opgave via de website van het Fietsberaad.

PROGRAMMA

OCHTEND (SCF, FIETSCOMMUNITY & TOUR DE FORCE)
9.00 uur – Ontvangst

9.30 uur – Welkom

9.40 uur – Panorama Nederland: toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland
Door Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

10.40 uur – Pauze

11.00 uur – Werksessie: toekomstige stedelijke opgaven en de rol van fiets
Vertegenwoordigers van Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Zwolle pitchen hun stedelijke ambities en gaan in discussie over hoe de fiets kan bijdragen aan het behalen van deze ambities.

12.15 uur – Afsluiting ochtenddeel van de bijeenkomst

12.30 uur – Lunch

 

MIDDAG (alleen open voor SCF partners)

13.30 uur  – Welkom

13.35 uur – Twee jaar academisch fietsonderzoek, en hoe nu verder?
Beurtelings presenteren de SCF-onderzoekers hun onderzoeksresultaten tot nu toe. Aan de hand van dilemma’s wordt de SCF-praktijkpartners vervolgens gevraagd mee te denken over of en hoe de verworven inzichten verder door vertaald kunnen worden naar de beleidspraktijk.

14.45 uur – Pauze

15.00 uur – Vervolg ‘Twee jaar academisch fietsonderzoek, en hoe nu verder?’

16.15 uur – Afsluiting bijeenkomst met aansluitend borrel

Praktische informatie
Datum: donderdag 14 maart
Locatie: ANNE, Veemarktplein 41, 3521 BD Utrecht (tegenover de Jaarbeurshallen/ Kinepolis Bioscoop, op enkele minuten loopafstand van Utrecht CS)
Kosten: Gratis

 

 

Commoning mobility, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Commoning Mobility
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam 14 November 2018, 20:00

Programme and sign up via Pakhuis de Zwijger

This is a culmination of the event series Cities & Mobilities that Anna Nikolaeva has organised last year and a kick off for the informal forum on city & mobility.

Speakers, among others:

 • Thalia Verkade (De Correspondent)
 • Marco te Brömmelstroet (Uva)
 • Ananda Groag (Share NL)
 • Zeeger Ernsting (City Council of Amsterdam)

They prepared some good questions on mobility, planning, language, sharing and commoning.

We will all brainstorm the answers. Join us!

Event is in English, students are welcome, just as anyone else.

International SCF workshop Eindhoven, 27-28 juni 2018

SCF seeks to collaborate with a selected group on a special issue in an international academic journal through two dedicated workshops in Eindhoven (June 27-28) and in Amsterdam (November 13) 2018. This collaboration on a special issue will provide the groundwork for an international research proposal around these topics as well.

Read more in the news item on this website.

Download the Program Sustainable Urban Mobility workshop Eindhoven 27-28 June 2018.

CfP: Collaboration and Publication Opportunity

Smart Cycling Futures International Workshops 2018: Eindhoven & Amsterdam

With this call, we invite international researchers interested in developing a sustained
academic collaboration towards a multidisciplinary perspective on cycling and cycling
innovations. We understand such innovations as part of urban sustainability transformations
and experimental urban contexts.

There is a growing consensus cycling has a positive impact on social and ecological
sustainability. Many cities and urban regions have articulated ambitious cycling policies to
encourage growth and invest in cycling infrastructures. Academic attention for cycling by
transport planners, geographers, and historians is also growing rapidly in recent years. Studies
focus on long-term effects of cycling policies, cycling’s social and geographical factors of
cycling, and its social and environmental impacts. More recently, cycling increasingly has been
framed as part of a broader transition in urban mobility. It has shifted scholarly attention to
wider socio-technical embedding of cycling in urban governance arrangements, changes in
user-practices, changes in business models and ownership, and reconfigurations in wider
infrastructure. As such, cycling is also seen as an opportunity for sustainable innovation, often
spurred by promises of the possibilities of “smart technologies” and “smart governance
arrangements,” trialled in experimental settings like urban living labs.

We seek to collaborate with a selected group on a special issue in an international academic
journal through two dedicated workshops in Eindhoven (June 27-28, Program Sustainable Urban Mobility workshop Eindhoven 27-28 June 2018) and in Amsterdam
(November 13) 2018. This collaboration on a special issue will provide the groundwork for an
international research proposal around these topics as well.

We invite contributions related (but not limited to):

 • (Smart) cycling’s role in urban mobility transitions
 • Socio-technical approaches to the study of cycling innovation
 • Cycling and institutional change
 • Cycling and urban living labs
 • Cycling and smart urbanism
 • Governance and political analysis of cycling
 • Users’ role and cycling transitions

This international collaboration opportunity is made possible with funds from Dutch Council
for Scientific Research (NWO) research program “Smart Cycling Futures” (SCF). Our
collaboration meetings are directly linked with two exciting meetings in the Netherlands as
well. The Eindhoven workshop is a joint meeting with the international research network
“Cultural Politics of Sustainable Urban Mobility since 1890s,” bringing together past, present,
and future mobilities with scholars from Europe, the U.S. South America, China, and Africa.
The second meeting, November 13th in Amsterdam, is takes place in advance of the First
Annual Meeting of the Cycling Research Board. We belief that both meetings provide an
excellent context for further possible collaborations.

What We Offer
We support travel and accommodation costs covering costs to the two Workshop venues in
Eindhoven and Amsterdam for ca. 8 researchers:

 • Max 400 Euro travel & hotel reimbursement for participating in the Eindhoven
  workshop + lunches/dinner
 • Max 800 Euro travel & hotel reimbursement for participating in the Amsterdam
  workshop + lunches/dinner

In the first June workshop in Eindhoven, we will discuss each other’s draft extended abstracts,
develop a common theme and identify publication opportunities. In the second November
workshop in Amsterdam, we will discuss full papers and our peer reviews. In addition, you
are also welcome to participate in the two main events on both occasions.

What We Ask From You
We are looking for academic colleagues currently either working on topics related to our topic
or interested in developing such a theme as part of future research. Through the special issue,
we plan to collaborate on a shared research proposal. As part of that collaboration, we also
invite you to participate in the Cycling Research Board conference in Amsterdam as mentors
for early-career scholars in developing academic skills.

Important Deadlines
Please, submit an abstract (max. 300 words) before 27 April 2018 to [email protected].
Selected participants will be invited to submit a draft short paper of 3000 words by June 13,
2018. The deadline for the full paper in preparation of the Amsterdam meeting is November 1,
2018.

Program Committee
Ruth Oldenziel (Eindhoven University of Technology)
Brett Petzer (Eindhoven University of Technology)
Marco te Brömmelstroet (University of Amsterdam)
Anna Nikolaeva (University of Amsterdam & Utrecht University)
Rob Raven (Utrecht University & Monash University)