Handreiking Fietsstimulering Snelfietsroutes verschenen

In juni 2021 hebben de SCF-onderzoekers van de Hogeschool Windesheim de handreiking Fietsstimulering uitgebracht.

Vlot en veilig kunnen fietsen in Overijssel. Met het Kernnet fiets wordt hier hard aan gewerkt. Er komen steeds meer hoogwaardige (snel)fietsroutes: de rode lopers worden gelegd. Maar hoe krijgen we mensen daadwerkelijk op de fiets? Hoe helpen we ze in het zadel, geven we ze een zetje in de rug en maken ze met een beetje meewind een lekker vaartje? Om het gebruik van een snelfietsroute te bevorderen, helpt het om een Fietsstimuleringsplan op te stellen. Maar wat staat er dan in zo’n plan? En met welke partijen stel je dit op? En waarom zijn snelfietsroutes zo belangrijk? Dit document helpt je op weg!

SCF-brochure Fietsinfrastructuur verschenen

Hoe dragen nieuwe vormen van fietsinfrastructuur zoals fietsstraten en snelfietsroutes bij aan aan leefbare stedelijke regio’s? En welke rol speelt de fietsbeleving van gebruikers zelf hierbij? Wat zijn de do’s & dont’s voor stedelijke regio’s die met fietsinfra aan de slag gaan? Download de brochure van de onderzoekers van Smart Cycling Futures (PDF).

Staatssecretaris bezoekt living lab Amsterdam, de wisselfiets

Op 7 oktober 2019 bezocht staatssecretaris Stientje van Veldhoven de Mahlerstalling op station Amsterdam Zuid. Tijdens de bijeenkomst bezocht zij de pilot Wisselfiets, die begin september van start is gegaan. Het project wisselfiets is één van de oplossingen waarmee wordt geëxperimenteerd om fietsenstallingen efficiënter te gebruiken. Met een kijkje in de fietsenstalling was dit bezoek een feestelijk moment voor de pilot. Lees verder op de website van de Vervoerregio.

SCF-brochure Deelfietssystemen verschenen

Leefbare stedelijke regio’s: welke rol kunnen fietsinnovaties – zoals nieuwe vormen van fietsdelen
– hierin spelen? Lees in de SCF-brochure over de verschillende typen deelfietssystemen, de uitdagingen en de oplossingen voor overheden en andere partijen die de nieuwste deelfietssystemen willen inzetten in de stad. Download de brochure als PDF.

SCF presenteert zich bij MinIenW

Op 30 januari 2019 verzorgden de onderzoekers van Smart Cycling Futures een masterclass bij het ministerie van IenW. Veel tussenresultaten uit de deelprojecten kwamen ter sprake; ook werden de start van het Utrechtse living lab (deelfietsen met Donkey Republic) en de Preventiecoalitie in Zwolle toegelicht. Lees de impressie en bekijk een korte video op de masterclasses-website van de TUD.

Grootschalige proef met deelfietsen in Utrecht

Hoe draagt de deelfiets in Utrecht bij aan een gezonde en bereikbare stad? Dit gaat de gemeente Utrecht samen met de onderzoekers van Smart Cycling Futures in de praktijk onderzoeken. Het Deense bedrijf Donkey Republic biedt hiervoor vanaf het voorjaar van 2019 haar deelfietsen aan in Utrecht. Plan is om 700 fietsen te plaatsen. De proef is in eerste instantie gericht op een betere bereikbaarheid van het Utrecht Science Park.

Lees verder op de website van de Gemeente Utrecht.

CfP: Collaboration and Publication Opportunity

Smart Cycling Futures International Workshops 2018: Eindhoven & Amsterdam

With this call, we invite international researchers interested in developing a sustained
academic collaboration towards a multidisciplinary perspective on cycling and cycling
innovations. We understand such innovations as part of urban sustainability transformations
and experimental urban contexts.

There is a growing consensus cycling has a positive impact on social and ecological
sustainability. Many cities and urban regions have articulated ambitious cycling policies to
encourage growth and invest in cycling infrastructures. Academic attention for cycling by
transport planners, geographers, and historians is also growing rapidly in recent years. Studies
focus on long-term effects of cycling policies, cycling’s social and geographical factors of
cycling, and its social and environmental impacts. More recently, cycling increasingly has been
framed as part of a broader transition in urban mobility. It has shifted scholarly attention to
wider socio-technical embedding of cycling in urban governance arrangements, changes in
user-practices, changes in business models and ownership, and reconfigurations in wider
infrastructure. As such, cycling is also seen as an opportunity for sustainable innovation, often
spurred by promises of the possibilities of “smart technologies” and “smart governance
arrangements,” trialled in experimental settings like urban living labs.

We seek to collaborate with a selected group on a special issue in an international academic
journal through two dedicated workshops in Eindhoven (June 27-28, Program Sustainable Urban Mobility workshop Eindhoven 27-28 June 2018) and in Amsterdam
(November 13) 2018. This collaboration on a special issue will provide the groundwork for an
international research proposal around these topics as well.

We invite contributions related (but not limited to):

 • (Smart) cycling’s role in urban mobility transitions
 • Socio-technical approaches to the study of cycling innovation
 • Cycling and institutional change
 • Cycling and urban living labs
 • Cycling and smart urbanism
 • Governance and political analysis of cycling
 • Users’ role and cycling transitions

This international collaboration opportunity is made possible with funds from Dutch Council
for Scientific Research (NWO) research program “Smart Cycling Futures” (SCF). Our
collaboration meetings are directly linked with two exciting meetings in the Netherlands as
well. The Eindhoven workshop is a joint meeting with the international research network
“Cultural Politics of Sustainable Urban Mobility since 1890s,” bringing together past, present,
and future mobilities with scholars from Europe, the U.S. South America, China, and Africa.
The second meeting, November 13th in Amsterdam, is takes place in advance of the First
Annual Meeting of the Cycling Research Board. We belief that both meetings provide an
excellent context for further possible collaborations.

What We Offer
We support travel and accommodation costs covering costs to the two Workshop venues in
Eindhoven and Amsterdam for ca. 8 researchers:

 • Max 400 Euro travel & hotel reimbursement for participating in the Eindhoven
  workshop + lunches/dinner
 • Max 800 Euro travel & hotel reimbursement for participating in the Amsterdam
  workshop + lunches/dinner

In the first June workshop in Eindhoven, we will discuss each other’s draft extended abstracts,
develop a common theme and identify publication opportunities. In the second November
workshop in Amsterdam, we will discuss full papers and our peer reviews. In addition, you
are also welcome to participate in the two main events on both occasions.

What We Ask From You
We are looking for academic colleagues currently either working on topics related to our topic
or interested in developing such a theme as part of future research. Through the special issue,
we plan to collaborate on a shared research proposal. As part of that collaboration, we also
invite you to participate in the Cycling Research Board conference in Amsterdam as mentors
for early-career scholars in developing academic skills.

Important Deadlines
Please, submit an abstract (max. 300 words) before 27 April 2018 to [email protected].
Selected participants will be invited to submit a draft short paper of 3000 words by June 13,
2018. The deadline for the full paper in preparation of the Amsterdam meeting is November 1,
2018.

Program Committee
Ruth Oldenziel (Eindhoven University of Technology)
Brett Petzer (Eindhoven University of Technology)
Marco te Brömmelstroet (University of Amsterdam)
Anna Nikolaeva (University of Amsterdam & Utrecht University)
Rob Raven (Utrecht University & Monash University)

Free-floating deelfietsen voorzien in behoefte

De free-floating deelfiets FlickBike werd in 2017 gebruikt door jonge, hoogopgeleide, werkende mannen, met name wonend in Amsterdam. Het model voorzag in een behoefte: de deelfiets was onder meer een oplossing voor gebruikers omdat OV-haltes te ver weg zijn. Daarnaast waardeerden gebruikers het parkeergemak en de beschikbaarheid van de fiets. De deelfiets werd grotendeels voor privégebruik ingezet en blijkt vooral een alternatief te zijn voor OV en te voet. Dit zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht dat op 1 februari werd gepresenteerd bij CROW.

Verder leren met living labs

Wat is de stand van zaken bij de verschillende SCF-subprojecten? Wat kunnen we leren van het living Manchester Cycling? En wat zijn de eerste ervaringen met (het opzetten van) de living labs in de vier betrokken regio’s? Dit waren de drie vragen die centraal stonden op de SCF-consortiumbijeenkomst op 30 november 2017 in de Kromhoutkazerne te Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst hielden onderzoekers Samuel Nello, Matthew Bruno, George Liu, Hugo Kampen en Arnoud van Waes posterpresenaties. De overige aanwezigen – begeleiders van universiteiten van Amsterdam Utrecht, Eindhoven en Hogeschool Windesheim én vertegenwoordigers uit de vier stedelijke regio’s (inclusief de provincies Utrecht en Overijssel) – stelden vragen. Anna Nikolaeva presenteerde de eerste voorlopige resultaten van een studie naar het Manchester Cycling living lab. En er vond een uitgebreide fishbowl-discussie plaats tussen onderzoekers en praktijkpartners over het onderwerp living labs.

Lees de volledige impressie met daarbij de posters van de onderzoekers.

 

Paper van Anna Nikolaeva en Marco te Brömmelstroet raakt een snaar

De paper ‘Travelling together alone and alone together: mobility and potential exposure to diversity’ van SURF-onderzoekers Anna Nikolaeva en Marco te Brömmelstroet (samen met andere auteurs) is in negen maanden tijd meer dan 10.000 keer geraadpleegd. Korte samenvatting van de studie: ‘The countless interactions that underlie cycling choreography contribute to social societies and happy cities.

De paper gaat over de kwantiteit en kwaliteit van sociale relaties en de rol die mobiliteit hierin speelt. Sociale verbondenheid is van belang voor het welzijn van individuen en dat van gemeenschappen en samenlevingen als geheel. Mobiliteit is een voorwaarde om anderen te kunnen ontmoeten. De onderzoekers hebben een analytisch raamwerk ontwikkeld dat een uitgebreid inzicht biedt in de vraag of en hoe iemands ervaringen onderweg van invloed zijn op het vermogen van een individu om een ​​gevoel van verbondenheid te ontwikkelen. Lees verder op de website van Applied Mobilities (open access).

Sinds januari 2018 staat de paper op #8 van de meest gedownloade papers van de hele Taylor & Francis collectie!

 

 

 

Smart Cycling Futures tweede bij Klokhuis Wetenschapsprijs 2017

De redactie van Het Klokhuis had een shortlist gemaakt van tien onderzoeken die in aanmerking konden komen voor de prijs. Kinderen hebben vervolgens gestemd en SCF werd tweede! Op woensdag 8 november werd de eerste prijs uitgereikt tijdens de kinderopening van wetenschapsfilmfestival InScience in LUX Nijmegen aan een onderzoeksproject over kinderkanker. De winnaar sleepte een trofee in de wacht én er wordt een speciale Klokhuis-aflevering gemaakt over het onderzoeksgebied.